Arkiv

Arkiv för ‘Fiskevård’ Kategori

Bra samrådsmöte inom FVOF i Ljusdals kommun

Ett samrådsmöte ägde rum under onsdagskvällen i Resecentrums lokaler i Ljusdal, där representanter från de flesta av Ljusdals kommuns FVOF deltog. Det var bara Orsa Besparingsskogs FVOF och Kårböle FVOF som inte deltog på grund av förhinder.

Mötet var mycket givande då stor enighet i de dryftade frågorna kunde erhållas. Bland annat lyftes problemet med sättfisk upp. Mötet beslutade att en speciell arbetsgrupp med representanter från respektive FVOF skulle bildas för att gemensamt ta tag i livsavgörande frågor för FVOF.

Dessutom beslutades det att Färlin Media AB, inför nästa år ska producera en fiskebroschyr som är riktigt läcker (den gamla börjar bli 30-40 år).

Mötet passade på att tacka Pelle Ferm, som går i pension i vår, och som har varit ansvarig för fiskevårdsområdenas väl och ve i många år, med en gemensam fin present, som uppskattades.
Med på mötet var Jonny Mill, från kommunens sida. Han tilltog sig problemställningarna och vi får se var de mynnar ut från kommunens sida.

Som representanter från Ljusdals FVOF (Micke Färlin och Micke H) kändes det som att en ny positiv era är på gång.

Micke H

Categories: Fiskevård, Nyheter Taggar:

Största ”tjuvfiskaren”

Minken har varit och är fortfarande ett problem i våra åar och bäckar, även om den tycks vara på tillbakagång på grund av ökad förekomst av både rödräv och utter. Fiskevårdsföreningen betalar en premie för dem som fångar mink. Idag lyckades jag plåta flera fina bilder på vattendragens största tjuvfiskare. Den var i full färd med att plocka upp musslor som den knaprade på.
Läs mer om minken här>>

IMG_4929
Gullig, men en mästare på att jaga både fisk och fågel…

IMG_4924
Nyfiken på vad det var för filur som satt på huk med kamera…

IMG_4946
So long!

Micke H

 

Categories: Fiskevård, Nyheter Taggar:

Öringlek i Hälsingland

Hälsinglands sista storöringstammar lever med ett nödrop efter decennier av misshushållning. Glädjande är att trenden verkar vända – allt hänger på fiskevårdsarbetet.

Micke H

Categories: Filmer, Fiskevård Taggar:

Biotopåtgärder i Väljeån

Storöringen i Storsjön kommer att få ”spatt” med alla dessa möjliga möjligheter att idka kärlek. Peter Hallgren, Anders Englund och praktikanten Tobias Lindh har med sedvanlig ambition gjort ett synnerligen gott jobb.

Micke Hansson

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar:

Biotopåtgärder i Väljeån

12 augusti 2016 1 kommentar

20160812_165123
Fint lekgrus kom fram vid utrivning av en gammal dammrest. Perfekt att leka i för storsjööringen.

Nu har Peter Hallgren och Anders Englund startat upp arbetena i Väljeån. Någon vecka kvar att arbeta. Elfisken har utförts inom kontrollprogrammet och det är med stor glädje vi kan konstatera att öringproduktionen har exploderat. Vi har några lokaler kvar att göra, resultatet av detta kommer att presenteras här så småningom.

20160812_164748
Strömsatt parti strax ovanför bron.

Mikael Hansson

 

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar: