Arkiv

Arkiv för ‘Väljeån’ Kategori

Storöring i Väljeån

01 september 2017 Inga kommentarer

En makalös fisk simmade igenom kameran på septembers första dag. 121 cm registrerad vilket kan förefalla vidlyftigt. men tittar man på filmen så vette fan. Det är det här fiskevård handlar om!!! Fisken visade sig vara 99 centimeter lång! En riktig rugg det också!

Micke H

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar:

Biotopåtgärder i Väljeån

19 augusti 2016 Inga kommentarer

Storöringen i Storsjön kommer att få ”spatt” med alla dessa möjliga möjligheter att idka kärlek. Peter Hallgren, Anders Englund och praktikanten Tobias Lindh har med sedvanlig ambition gjort ett synnerligen gott jobb.

Micke Hansson

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar:

Biotopåtgärder i Väljeån

12 augusti 2016 1 kommentar

20160812_165123
Fint lekgrus kom fram vid utrivning av en gammal dammrest. Perfekt att leka i för storsjööringen.

Nu har Peter Hallgren och Anders Englund startat upp arbetena i Väljeån. Någon vecka kvar att arbeta. Elfisken har utförts inom kontrollprogrammet och det är med stor glädje vi kan konstatera att öringproduktionen har exploderat. Vi har några lokaler kvar att göra, resultatet av detta kommer att presenteras här så småningom.

20160812_164748
Strömsatt parti strax ovanför bron.

Mikael Hansson

 

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar:

Final i Väljeån

08 september 2015 Inga kommentarer

 

DSC_0619
En av de små strömmarna, djupt nere i en skuggad nipa, var en av de sista åtgärderna för i år. Fina uppväxtområden skapades och en bonus var den gamla torrlagda sidofåran som fick nytt liv med vatten….

Väljeån kommer bli en fin plats för Storsjöns storöringar att reproducera sig i efter våra ansträngningar med biotopen. Nu slår vi igen butiken och låter öringen simma fritt för att föra sina gener vidare i år. Arbetena beräknas komma igång 2016 vid rätt vattenstånd. Så långt är vi mycket nöjda med resultatet. Peter Hallgren och Anders Englund har gjort ett mycket bra jobb. Mikael Sjölund fick rycka in med grävare på slutet då Anders blev lite vingklippt 🙂 Vill passa på att tacka Ljusdals Energi AB för ett samarbete som varit både intressant och med löfte om stordåd i framtiden.

 
DSC_0620
Den gamla sidofåran var tidigare helt torrlagd.  Nu ökar chanserna för öringynglen att växa på sig.


DSC_0621
En tidigare torrlagd sidofåra har fått liv.

 

Micke H

 

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar:

Rapport från Väljeån

19 augusti 2015 Inga kommentarer

Arbetet går vidare. Peter Hallgren och Anders Englund trivs med uppgiften att tillskapa fler uppväxtområden och lekområden för öringen. Intressant är hur hård bottnarna är, något som gör att det är viktigt att luckra upp dem och få ett mera löst habitat. Hårdheten är ett arv från forna flottrensningar där både maskiner och timmer packade bottnarna. Än så länge har bara en sinkadus uppstått – det var när vi grävde upp den kommunala avloppsledningen och vattenledningen. Där anlade vi en leknacke som fick namnet ”Kådisnacken” eftersom den är belägen alldeles nedanför kondomfabriken i Hennan 🙂

 

Micke H

Categories: Fiskevård, Väljeån Taggar: