Fiskekort

15 november 2021

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. De som inte löser fiskekort bidrar istället till ett sämre fiske – något som säkert ej önskas, ens av en tjuvfiskare. Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Ljusdals fiskevårdsområdes  fiskevatten. Det gäller dock att ha rätt fiskekort för det fiske man bedriver.

OBS! Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande. Årskortet gäller i ett år från och med det löses.

Kontrollavgift

Nivå 1 : 500 kr Brott mot Ljusdals fvo regler.

Ex. Antal fler spön/ redskap än tillåtet. Fler fiskar än tillåtet , minimått. Fiske från båt eller liknade i vatten där endast fiske från land är tillåtet. Fiske med annat än flugfiskespö  där andra redskap är förbjuden.

Överträdelse av mäskningsförbud .

Nivå 2: 1500 kr

Nätläggning i samtliga vatten som fvo planterar ut ädelfisk i.

Nätläggning i vatten där nätförbud råder.

Brott mot regler där ekofiske gäller ( Leån )

Vid övriga brott mot fiskelagstiftningen görs en polisanmälan.

Innebär också att redskap och fångst tas i beslag.

Fisket i Kyrksjön (i Ljusdals centrum) är fritt.

Betalning kan ske på två sätt:
1.IFiske

Läs mera om hur IFiske  fungerar Klicka här»
2. Manuellt i affär, återförsäljare se nedan

Priser på kort 2021 i Ljusdals FVO-vatten

1 dygn 70:- kronor ( Gäller ej vid våra P T vatten )

Nätkort 200 kr/ år ( gäller fr o m 1 oktober 2021
Årskort 350:- kronor
Familjekort 400:- kronor  ( gäller maka/ make / sambo samt barn under 18 år.

Ungdomskortet är gratis och gäller till och med att man fyller 18 år

Vid fiske på egen hand under 18 år kan föräldrars fiskekort medföras och uppvisas vid kontroll.

Fiskerättsägarebevis samt fiskekort finns att hämta 0ch lösas hos Jörgen Von Wachenfeldt mot uppvisande av att fiskerätt ingår i fastigheten. Skall medföras vid röstning.

Fiskekort för fiskerättsägare 200 kr / år. Skall medföras vid fiske.

Trollingkort : Årskort 200 kr / dygnskort 150 kr.

Vill du dessutom fiska i :

Leån  dygnskort: 200:- (kan bara köpas via Ifiske , kvoterad till 9 fiskare /dygn).

Fiskekort löses via Ifiske eller via manuellt på OK/Q8Ljusdal,Sportringen, Handlarn Ängebo, Delsbo Vapen eller hos några av våra övriga försäljare.

Put and take vatten

En dygnsfångst av 3 ädelfiskar får ej överskridas.

Alltså ett fiskekort per dygn . Går ej att lösa ett extrakort.

Fr o m den 1 oktober 2021 så höjs kortpriset till 160 kr/ dygn 3 fiskar

Stora Svartsjön  160 kr / 3 fiskar

Lilla Svartsjön    160 kr / 3 fiskar

Sarvtjärn              160 kr / 3 fiskar

Klacktjärn            160 kr/ 3 fiskar

Råtjärn                 160 kr / 3 fiskar

Vid Trollingfiske krävs att fiskaren löser ett årskort.
Se regler för trolling»

 

Här köper du fiskekort manuellt:

Ljusdal:
Ljusdals camping  telefon:       0651-129 58
OK/Q8, tele:                                0651-126 03
Team Sportia, Ljusdal, telefon 0651-140 16

Morvall:
Mellanljusnan fiskecamp i Morvall (mellan Ljusdal och Färila)
tele: 0651-233 01, fax:

Hennan,Peter Gåhlin,Tel:070 544 51 50

Håkan Persson  Hennan  070 475 43 95

Ola Bengtsson  Bäckan    070 854 67 89

Ängebo Handlarn
0653-30100 ( Svartsjöområdet

Delsbo jakt och vapen

0653 10425 ( Svartsjö området

Via Ifiske  ( Länken på Vår Hemsida eller installerad app via mobilen