Fiskekort

08 juni 2019

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. De som inte löser fiskekort bidrar istället till ett sämre fiske – något som säkert ej önskas, ens av en tjuvfiskare. Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Ljusdals fiskevårdsområdes  fiskevatten. Det gäller dock att ha rätt fiskekort för det fiske man bedriver.

OBS! Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande. Årskortet gäller kalenderår (1/1 till 31/12)

Kontrollavgift

Nivå 1 : 500 kr Brott mot Ljusdals fvo regler.

Ex. Antal fler spön/ redskap än tillåtet. Fler fiskar än tillåtet , minimått. Fiske från båt eller liknade i vatten där endast fiske från land är tillåtet. Fiske med annat än flugfiskespö  där andra redskap är förbjuden.

Överträdelse av mäskningsförbud .

Nivå 2: 1500 kr

Nätläggning i samtliga vatten som fvo planterar ut ädelfisk i.

Nätläggning i vatten där nätförbud råder.

Brott mot regler där ekofiske gäller ( Leån )

Vid övriga brott mot fiskelagstiftningen görs en polisanmälan.

Innebär också att redskap och fångst tas i beslag.

Fisket i Kyrksjön (i Ljusdals centrum) är fritt.

Betalning kan ske på tre sätt:
1.IFiske

Läs mera om hur IFiske  fungerar Klicka här»
2. med swish 1236713952. Skriv var du fiskar
3. Manuellt i affär, se nedan

 

Priser på kort 2019 i Ljusdals FVO-vatten

1 dygn 100:- kronor
Årskort 350:- kronor
Familjekort 400:- kronor  ( gäller maka/ make / sambo samt barn under 15 år

Trollingkort : Årskort 200 kr / dygnskort 150 kr.

Vill du dessutom fiska i :

Leån  dygnskort: 200:- (kan bara köpas via Ifiske , kvoterad till 9 fiskare /dygn).

Svartsjöområdet dygnskort 100 :-. tre fiskar får tas ut per kort. Förutom att du kan köpa Svartsjökorten över IFiske eller Swish kan du köpa de manuellt på OK/Q8Ljusdal,Sportringen och hos Handlarn i Ängebo.

Vid Trollingfiske krävs att fiskaren löser ett årskort.
Se regler för trolling»

 

 

Här köper du fiskekort manuellt:

Ljusdal:
Ljusdals camping i Nore, tele: 0651-129 58
OK/Q8, tele: 0651-126 03
Team Sportia, Ljusdal, tele. 0651-140 16

Morvall:
Mellanljusnan fiskecamp i Morvall (mellan Ljusdal och Färila)
tele: 0651-233 01, fax: 0651-

Letsberg:
Lars Strandberg, tele: 070-341 67 02

Hennan:
Hennans camping.

Hennan,Peter Gåhlin,Tel:070544550

Ängebo Handlarn
0653-30100 Svartsjöområdet

Delsbo jakt och vapen/Svartsjöarna.

0653 10425

Via Ifiske