Fiskekort

27 april 2017

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. De som inte löser fiskekort bidrar istället till ett sämre fiske – något som säkert ej önskas, ens av en tjuvfiskare. Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Ljusdals fiskevårdsområdes samtliga fiskevatten. Det gäller dock att ha rätt fiskekort för det fiske man bedriver.

OBS! Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande.

Fisket i Kyrksjön (i Ljusdals centrum) är fritt.

Läs mera om hur det funkar Klicka här»

Priser fiskekort 2017:

1 dygn 100:- kronor
Årskort 350:- kronor
Familjekort 400:- kronor (Vårdnadshavare med barn upp till 15 år).
Leån endast dygnskort: 200:- (kan bara köpas via Ifiske).
Flytringstillägg 50:- kronor per dygn (kan kombineras med årskort).

Vid Trollingfiske krävs att fiskaren löser ett årskort.
Se regler för trolling»

Det är viktigt att ni fyller i rätt datum och klockslag på fiskekorten vid automaterna. Annars är inte fiskekorten giltiga.

OBS! Årskortet gäller 1/1-31/12 (ett kalenderår).

Här köper du fiskekort manuellt:

Ljusdal:
Ljusdals camping i Nore, tele: 0651-129 58
OK/Q8, tele: 0651-126 03
Team Sportia, Ljusdal, tele. 0651-140 16

Morvall:
Mellanljusnan fiskecamp i Morvall (mellan Ljusdal och Färila)
tele: 0651-233 01, fax: 0651-230 63.

Ångsäter:
Mikael Hansson, tele: 070-205 20 31

Letsberg:
Lars Strandberg, tele: 070-341 67 02

Hennan:
Hennans camping (fiskekortsautomat).