Örasjön

08 juni 2019

Örasjön i Finneby, är ett av våra finaste fiskevatten. I sjön simmar helt vilda, självreproducerande öringar – en tillgång som är ganska ovanlig i Hälsingland idag. Du har också möjlighet att hyra båt vid sjön.

Ett av Ljusdals fiskevårdsområdes allra finaste öringvatten ligger cirka fyra mil från Ljusdal, vid den västra, yttersta fliken på fiskevårdsområdet. Närmsta by är Finneby. I sjön har det alltid funnits öring. Tidigare förvaltade ett skogsbolag sjön och gjorde några enstaka inplanteringar av yngel. Öringen är det närmaste av ursprungstyp som vi har i Ljusdal. I Örasjön finns också ett talrikt, småvuxet abborrbestånd. Öringen håller en fin medelstorlek (omkring 2-4 hekto) men med chans till fina bitar på upp till 1,5- 2 kilo, som störst.

Regler

Nätfiske och utterfiske förbjudet. Max 4 öringar per dag, minimimått 35 centimeter. Öringen är fredad från och med den 1 september t.o.m 1 januari. Ta inte upp mera fisk än du behöver för en normal middag. Sätt gärna tillbaka fisk. All tillämpning av catch and release skall ske med försiktighet och respekt för en levande varelse. Blöt händerna innan du tar i fisken. Hullinglöst fiske är att föredra vid catch and release.

Flugfiske, spinn och mete

Flugfisket i Örasjön är av toppklass. Öringen är otroligt huggvillig och uppehåller sig ofta nära strändernas vassområden. Under den tid som rocken kläcker är chanserna till bra fiske allra störst. Rockentiden brukar komma igång kring midsommar. Juli och augusti är bra då många nattsländearter kläcker.
Det som är extra roligt med örasjön är att både spinnfiskaren och den som metar med kula och mask, här också finner ett intressant fiske. Öringen hugger begärligt på både spinnare, vobbler och mask.

Hyrbåt

Då det är näst intill omöjligt att fiska från land, har fiskevårdsområdet en båt för uthyrning vid sjön. Läs mer»

Länktips

Läs om Catch & Release»
Karta med GPS-koordinater på Eniro»

OM OLAGA FISKE BEDRIVS ANMÄL TILL FISKEVÅRDSOMRÅDET: 072 2338460

Fiskekort:

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre.

Här köper du fiskekort»

Fakta om Örasjön i Finneby

Örasjön är 74 hektar stor (att jämföra med Kyrksjön i Ljusdal som är 63 hektar)
Sjön avvattnar Ljusnans vattensystem.
Örasjön är belägen cirka 40 kilometer nordväst om Ljusdals centrum.
UTTERFISKE OCH NÄTFISKE FÖRBJUDET. ANMÄL OLOVLIGT FISKE TILL
FVO: , 0722338460 Föreningstel.

 

 

Örasjön – interesting trout fishing


Örasjön is one of our finest fishing waters. In The lake swims completely wild, self-reproducing trout. You also have the option to rent a boat at the lake.

This is One of Ljusdals fisherie organisation (FVOF) finest trout Waters, about 40 kilometers from the small town Ljusdal, at the western part of our fish domains. In the lake there has always been trout. Previously managed by a forestry company. The trout are unique and are numerous. In Örasjön there are also numerous, very small perch. The trout are a nice medium size (about 2-4 hectograms) but with the chance to catch fine trouts in weights up to 1.5- 2 kilograms, the highest.

Rules

Maximum 4 trout per day, minimum size 35 centimeters. The trout is protected from 1 September to January 1st. Do not keep more fish than you need for a normal dinner. Return the fish carefully. All use of catch and release should be with caution and respect for a living being. Wet your hands before touching the fish. Hooks without barbs is preferable for catch and release.

Fly fishing, spinning in Örasjön is top class. The trout are incredibly willing to bite and stays often near the shores reedbeds. During the time the May fly Hatch’s chances for good fishing is greatest. The time for May fly usually get started around midsummer. July and August are good when many species of caddis hatch. The trout bite greedily at both lures and on fly.

Rental boat

Since it is almost impossible to fish from shore, Ljusdals fisherie organisation has a boat for rent at the lake.Olle Läth 0702537479 Tord Eriksson 0767942341

Map with GPS coordinates at Eniro »

Report all illegal fishing to: 0722338460

Fishing licenses

It is important that everyone has a fishing license – it’s the fee that will allow us to continue to develop fisheries for the better.

Facts about Örasjön

Örasjön is 74 acres (compared to Kyrksjön in Ljusdal that is 63 acres) The lake drains Ljusnans water systems. Örasjön is located approximately 40 kilometers northwest of Ljusdal. OTTER FISHERIES AND NETFISHING PROHIBITED. REPORT ALL ILLEGAL FISHING TO LJUSDALS FVOF: 072 2338460

 

Contact us

 

[contact-form-7 id=”2763″ title=”Contact form 1_copy”]