Styrelsen

17 februari 2018

Ordförande/fisketillsyn
Olle Läth,Ljusdal
Telefon: 070-253 74 79
Kassör
Jörgen Von Wachenfeldt, Måga, Ljusdal.
Telefon: 070-228 28 24

Sekreterare
Lars Persson,Snäre
Telefon: 070-564 97 59

Vice ordförande/Fiskevårdare
Mattias Furuskog,Tallåsen
Telefon: 072-548 39 99

Styrelseledamot
Erik Nordström,Hennan
Telefon: 073- 845 81 21

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker,Tallåsen
Telefon: 070-534 20 41

Styrelseledamot
Jorma Vesterinen,Hennan
Telefon: 070-213 73 58

Suppleant
Tord Eriksson,Tallåsen
Telefon: 076- 794 23 41

Suppleant
Pär Wallberg, Hennan, Ramsjö.
Telefon: 0651-601 88, 070-341 66 54
(vald på årsmötet men avgått senare)

Adjungerad för Svartsjöstugan

Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)