Styrelsen 2021

14 december 2021

Ordförande
Lars Strandberg Letsbo
Telefon: 070-240 38 49 ( Föreningstelefon /
Kassör
Lars Åkerlind Ljusdal
Telefon: 070- 396 54 70

Sekreterare
Tord Eriksson  Färila
Telefon: 076 7942341

Vice ordförande
Jorma Vesterinen  Hennan
Telefon: 070 213 73 58

Styrelseledamot
Bror Nord Ljusdal
Telefon: 070 666 77 23

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker, Tallåsen
Telefon: 070-534 20 41

Styrelseledamot
Henry Andersson   Ljusdal
Telefon: 070-296 32 54

Suppleant
Jenny Hellberg     Letsbo
Telefon: 073 803 63 46

Suppleant
Erik Nordström Hennan
Telefon:070 845 81 21

Suppleant

Robin Hararp Ljusdal

Telefon: 070 550 55 35

Adjungerad för Svartsjöstugan

Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)