Styrelsen 2021

23 februari 2021

Ordförande/fisketillsyn
Olle Läth,Ljusdal/Bäckan
Telefon: 070-253 74 79 Föreningstelefon 0722338460
Kassör
Jörgen Von Wachenfeldt, Måga, Ljusdal.
Telefon: 070-228 28 24

Sekreterare
Tord Eriksson  Färila
Telefon: 076 7942341

Vice ordförande
Jorma Vesterinen  Hennan
Telefon: 070 2137358

Styrelseledamot
Bror Nord Ljusdal
Telefon: 070 666 77 23

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker,Tallåsen
Telefon: 070-534 20 41

Styrelseledamot
Henry Andersson   Ljusdal
Telefon: 070-2963254

Suppleant
Jenny Hellberg     Letsbo
Telefon: 073 8036346

Suppleant
Erik Nordström Hennan
Telefon:070 845 81 21

Suppleant

Robin Hararp Ljusdal

Telefon: 070 550 55 35

Adjungerad för Svartsjöstugan

Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)