Styrelsen 2019

17 december 2018

Ordförande/fisketillsyn
Olle Läth,Ljusdal/Bäckan
Telefon: 070-253 74 79 Föreningstelefon 0722338460
Kassör
Jörgen Von Wachenfeldt, Måga, Ljusdal.
Telefon: 070-228 28 24

Sekreterare
Tord Eriksson  Tallåsen
Telefon: 076 7942341

Vice ordförande
Jorma Vesterinen  Hennan
Telefon: 070 2137358

Styrelseledamot
Erik Nordström,Hennan
Telefon: 073- 845 81 21

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker,Tallåsen
Telefon: 070-534 20 41

Styrelseledamot
Henry Andersson   Ljusdal
Telefon: 070-2963254

Suppleant
Jenny Hellberg     Bäckebo
Telefon: 073 8036346

Suppleant
Bror Nord       Kaven
Telefon:0706667723

Adjungerad för Svartsjöstugan

Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)