OBS !

På grund av C V 19 utbrottet så ställer vi in årsmötet den 8 april.

Inget nytt datum är bestämt. Vi återkommer.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Categories: Okategoriserade Taggar:

Ljusdals Fiskevårdsområde

Årstämman.

8 april klockan 18 30

Plats: Slottegymnasiet

Motioner skall vara oss tillhanda senast den 5 mars via mail till

olle.lath@gmail.com.

Välkommen

Categories: Okategoriserade Taggar:

Fiskerättsägare

Vi påminner att det finns  fiskerättsägarebevis att lösa.

200 kr / år gäller Maka/ Make samt sambo och barn.

Gäller i samtliga vatten inom Ljusdals fiskevårdsområde utom Stora och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn och Leån. Endast dagkort kan lösas på dessa vatten.

Fiskerättsägarebevis kan lösas hos Jörgen Von Wachenfeldt mot uppvisande av att man har fiskerätt som ingår i fastigheten.

mvh

Styrelsen

Categories: Okategoriserade Taggar:

Öringsförbud

Från och med den 1/9 – till och med den 15/11 råder generellt förbud mot att fiska  öring.

Gäller i de större sjöarna samt strömmande vattendragen.

Undantag för stora och lilla Svartsjön samt Sarvtjärn.

För information kontakta Olle Läth 072 2338460.

Categories: Okategoriserade Taggar:

Fiskeförbudszoner

Allt fiske med nät är förbjudet inom 200 m före inlopp och utlopp av strömmande vatten.

Endast fiske med handredskap är tillåtet.

Gäller Leån samt övriga större åar.

Categories: Okategoriserade Taggar: