Projekt Leån

11 oktober 2017


Stötta oss i vårt arbete med Leån

Hälsinglands sista fria strömmar med potential för riktigt grov öring och harr är belägen cirka två mil norr om Ljusdal. Leån börjar sitt flöde i Storsjön/Bäckesjön och ändrar karaktär ­många gånger för att slutligen rinna ut i Letssjön. Leån är cirka en mil lång med både strömmar och sel.

Leån är unik på grund av att den rinner outbyggd mellan ­Bäckesjön/Storsjön och Letssjön.
I vattensystemet finns en stam av storvuxen insjööring som har sina lekområden i Leån.
Storöringen är en art som ­Ljusdals FVOF vill ge en möjlighet att överleva, genom bland annat biotopförbättringar i Leån som främjar naturlig föryngring i större ­utsträckning än idag.

Under 1990-talet gjordes biotopåtgärder i vattendraget, vilka gjordes under ett mycket bristfälligt förarbete med den tidens idéer om vattenvård/biotopvård, varför det finns ­mycket kvar att göra för att få lekområden att fungera tillfredsställande.

Ljusdals FVOF har påbörjat arbetet med att ­anlita fisk- och vattenvårdaren Bosse ­Öhman i Örnsköldsvik, som gjort en grundlig ­projektering av vad som krävs för att ån ska fungera optimalt för den vilda öringen och harren. Där den långsiktiga självbärande kraften i fiskbestånden har varit utgångs­punkten. Bosse Öhman har sammanställt vad som ska göras. Projektet kommer att delas upp i etapper under en 4-5 års period. Vi hoppas komma igång i slutet av sommaren 2012.
Ladda hem Bosse Öhmans projektering av biotopåterställning här» (PDF)

Ljusdals FVOF jobbar också intensivt med att söka pengar i fonder och liknande.

Ljusdals FVOF har givits en unik ­möjlighet att producera stora kvantiteter öring­yngel i ett eget kläckeri, ett samarbete med Ljusdals Energi AB. Något som vi är mycket glada över – det är en av nycklarna när vi ska besätta de nya lekområdena med öringyngel.

Ljusdals FVOF har inte själva de ekonomiska resurser som krävs för att återställa Leån (kostnaden är beräknad till 804 000 kronor + moms). Vi vet att Leån har potential att bli ett Eldorado för sportfiskare och behöver därför Din hjälp som företagare eller privatperson för att lyckas fullt ut med satsningen.
Alla som stöttar oss kommer vi att presentera på den här sidan

Information till våra sponsorer och bidragsgivare:

Bankgiro: 734-6174
Ange ”Projekt Leån” när du betalar

Ladda hem delrapport projekt Leån 2012, Kvarnströmmen» (PDF)

Läs delrapport 2, 2013 och ladda hem rapporter»

Se film om utsättning av öringrom i Leån februari 2014»

Redovisning av åtgärder 2014»

 

 

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2012:

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2013:

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2014:

 

Kontakta oss för ytterligare information