Regler

25 juli 2019

Regler för fiske inom Ljusdals FVO 2019

 

För att fiska krävs giltigt fiskekort.

Inget skräp får lämnas . Allt skall tas med hem. Absolut inga fimpar får slängas i vattnen.

Eldning skall ske med försiktighet .All eldning sker på egen risk.

Fiskemetoder

Ej tillåtet med gäddsax.

Ryckfiske är ej tillåten.

Utterförbud gäller i samtliga vatten.

Powerbaitkulor ej tillåten. ( endast degen får användas )

Sportfiske: Fiske från land eller is med spö och ett redskap per fiskare.

Dragrodd : Fiske från båt med max två redskap.

Trolling: fiske från båt med max 4 redskap. Särskilt Trollingkort krävs.

Angling: Fiske från is med max 15 don per fiskare ( levande agn är förbjuden ).

All öring i Ljusnan och samtliga sjöar  max  45 cm

Minimått

All Harr  i samtliga vatten 35 cm

Gös 40 cm.

Generellt så råder öringförbud i samtliga vatten fr o m 1/9 t o m 15 / 11.

Nätfiske

Nätfiske får endast bedrivas av mantalsskrivna och fiskerättsägare i de vatten där nätfiske är tillåtet enligt bestämmelser nedan.

Endast årskort berättigar till nätfiske

Fiskerättsägare med årskort får lägga upp till 5 nät eller 150 m nätlängd med ett maxdjup av näten på 6 fot ( 1,83 m )

För övriga så gäller samma regler för mantalsskrivna

Näten skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. ( fiskerättsägare skall även ange fastighetstsnummer.

Nätbegränsningar gäller i följande vatten. Hennansjön , Storsjön , Bäckesjön samt Letsjön.

Totalt nätförbud råder inom 200 m från alla in och utlopp i nämnda sjöar.

 

 

Mellanljusnan

Flytringsfiske

Ni löser som vanligt kort i det vatten ni vill fiska i + att ni löser ett tilläggskort för flytring som kostar 50:-/dag. Gäller Stora och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn övriga vatten gäller årskort eller dagkort utan 50 kr extra.

Mellanljusnan

Flugfiskesträckan, den 450 meter långa övre delen av Morvallströmmen, max 1 öring/harr får behållas per dygn. Övriga sträckor mixade, max 3 fiskar får behållas per dygn. Minimimått på öring 45 centimeter och harr 35 centimeter. Fiske från båt ej tillåtet i strömmande vatten (Edängeforsen, Forsnäset-Morvall).
Fisketid 15/5-30/9. Öringen fredad från och med den 1 september.

OBSERVERA! att fiske med agnad krok är förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet.

Leån

Endast Catch & Release och kvoterat fiske med max 10 fiskare per dygn. (Fiskekort köpes via Ifiske).
Endast spinn- och flugfiske tillåtet.
Endast en hullingsfri krok tillåten.
Krav på fiskerapport.
Fisketid 15/5-30/9.

OBSERVERA! att fiske med agnad krok är förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet.

Svartsjöområdet

Max 3 fiskar per fiskekort.
Fisketid Stora Svartsjön 26/12-30/9. Sarvtjärn öppet året runt.
Fisketid Lilla Svartsjön från isfiskepremiären till den 30 september. Flytring tillåtet i Stora Svartsjön och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn
Minimimått röding 25 centimeter, öring 35 centimeter.
HUGGKROK FÖRBJUDET! Mäskningsförbud samt fiske med powerbaitkulor är förbjudet.

Örasjön i Finneby

Nätfiske och utterfiske förbjudet. Max 4 öringar per dag, minimimått 35 centimeter.
Öringen fredad från och med den 1 september t.o.m 15 november.

Ta inte upp mera fisk än du behöver för en normal middag. Sätt gärna tillbaka fisk. All tillämpning av catch and release skall ske med försiktighet och respekt för en levande varelse. Blöt händerna innan du tar i fisken. Hullinglöst fiske är att föredra vid catch and release.Obs Dålig väg sista 700m,endast för 4wd.

Väljeån

Allt fiske förbjudet tills vidare för att ge storöringstammen en chans.

Storsjön/Bäckesjön

Nätfiske tillåtet samt Trollingfiske . Dragrodd och liknande tillåtet.

Letssjön

Nätfiske /Trollingfiske tillåtet.. Allt utterfiske förbjudet.

Växnan

Nätfiske förbjudet. Minimimått gös 40 centimeter. Gösfiske förbjudet i juni månad.

Kräftfiske

Allt kräftfiske är förbjudet tills vidare på grund av svaga bestånd.

Fasta redskap

Fiske med fasta redskap får bara bedrivas av mantalsskrivna/fiskerättsägare i Ljusdal, med årskort. Fiske med fasta redskap får inte bedrivas vid in och utlopp av åar, bäckar, sund och älvar (200 meter). Fiskeredskapen skall vara märkta enligt fiskeriverkets regler för märkning av fiskeredskap. Fiskeredskap som ej är korrekt märkta beslagtas och lämnas till polisen samtidigt som en anmälan görs.
Som fasta redskap räknas redskap fästa och förankrade vid botten,och står ute mer än 48 timmar ,se fiskelagen Länstyrelsen.

 

Trollingfiske

För att få bedriva trollingfiske måste fiskaren lösa ett årskort samt ett trollingkort ( se fiskekortspriser )
Trollingfiske anses bedrivas när fler spön än ett spö per person användes (vanlig så kallad  dragrodd med ett spö, räknas inte som trolling).
Max 4 spön per ekipage.

Max en öring per båt.

 

Angling

Vid Angling gäller 15 don per fiskekort.Ta inte upp mer fisk än ni behöver.

Saxar

Saxar ,även kallad Gäddsaxar, är helt förbjudna inom Gävleborgs län.

Försäljning

Försäljning av fisk är inte tillåtet, fiske endast för husbehov.

 

Flytt av fisk

Förflyttning av fisk är inte tillåtet enligt lag,var väldigt nogranna var angelfisken kommer ifrån,detta på grund av kräftpesten.