Regler

23 februari 2021

Regler för fiske inom Ljusdals FVO 2021

 

För att fiska krävs giltigt fiskekort enligt fiskelagen ( 1993:787

Fiskekortet är personligt. Skall medföras under fiske och på anmodan uppvisas för Polis, fisketillsynspersonal eller fiskerättsägare.

Barn under 18 år fiskar gratis i målsmans  sällskap.

Vid fiske på egen hand under 18 år så skall målsmans fiskekort medföras och kunna uppvisas.

Alternativ att de löser ett ungdomskort via Ifiske som är gratis. Skall kunna uppvisas vid en kontroll för fisketillsynsman.

Ungdomskortet berättigar till fiske med endast handredskap på vatten inom fiskevårdsområdet.

Ungdomskortet gäller  EJ på våra P T vatten  samt Leån.

Inget skräp får lämnas. Allt skall tas med hem. Absolut inga fimpar får slängas i vattnen.

Eldning skall ske med försiktighet på anvisad plats All eldning sker på egen risk.

Fiskemetoder

Ej tillåtet att fiska med gäddsax.

Mäskningförbud råder.

Huggkrok ej tillåten (  Gäller på våra P T vatten )

Ryckfiske är ej tillåten.

Förbud  mot fiske med utterbräde gäller i samtliga vatten.

Powerbaitkulor ej tillåten. ( endast degen får användas )

Sportfiskeredskap:  flug/ metspö/ kastspö/ pimpelspö.

Fiske från land eller is med ett redskap per fiskare. ( Gäller på samtliga P T vatten )

Dragrodd : Fiske från båt med max två redskap.

Trolling: fiske från båt med max 2 fiskeredskap. Särskilt Trollingkort krävs.

Angling: Fiske från is med max 15 don per fiskare ( levande agn är förbjuden ).

Flytring tillåten i Sarvtjärn, Stora och lilla Svartsjön. Inga åror får användas.

Ett dygnsfångst av 3 ädelfiskar får ej överskridas ( Gäller våra P T vatten )

 

Minimått

Öring 35 cm

Harr  35 cm

Öring Ljusnan 40 cm

Gös 40 cm.

Generellt så råder öringförbud i samtliga vatten fr o m 1/9 t o m 15 / 11.

Nätfiske

Nätfiske får endast bedrivas av mantalsskrivna och fiskerättsägare i de vatten där nätfiske är tillåtet enligt bestämmelser nedan.

Endast årskort berättigar till nätfiske.

Fiskerättsägare med årskort får lägga upp till 5 nät eller 150 m nätlängd med ett maxdjup av näten på 6 fot ( 1,83 m ) maskstorlek minst 40 mm

För övriga så gäller samma regler för mantalsskrivna.

Näten skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.

Nätbegränsningar gäller i följande vatten. Hennansjön , Storsjön , Bäckesjön samt Letsjön.

Totalt nätförbud råder inom 200 m från alla in och utlopp i nämnda sjöar.

Nätförbud samt fiske med utterbräde är förbjudet i Örasjön ( Nordväst från Ytterdal )

Se övriga regler för Örasjön.

Flytringsfiske

Ni löser som vanligt kort i det vatten ni vill fiska i  löser ett tilläggskort för flytring som kostar 50:-/dag. Gäller Stora och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn där dygnskort gäller.

Mellanljusnan

Flugfiskesträckan, den 450 meter långa övre delen av Morvallströmmen, max 1 öring/harr får behållas per dygn. Övriga sträckor mixade, max 3 fiskar får behållas per dygn. Minimimått på öring 40 centimeter och harr 35 centimeter. Fiske från båt ej tillåtet i strömmande vatten (Edängeforsen, Forsnäset-Morvall).
Fisketid 15/5-30/9. Öringen fredad från och med den 1 september.

OBSERVERA! att fiske med agnad krok är förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet.

Leån

Endast Catch & Release och kvoterat fiske med max 10 fiskare per dygn. (Fiskekort köpes via Ifiske).
Endast spinn- och flugfiske tillåtet.
Endast en hullingsfri krok tillåten.
Krav på fiskerapport.
Fisketid 15/5-30/9.

OBSERVERA! att fiske med agnad krok är förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet.

Svartsjöområdet

Max 3 fiskar per fiskekort. En dygnsfångst av 3 ädelfiskar får ej överskridas.
Fisketid Stora Svartsjön 26/12-30/9. Sarvtjärn öppet året runt.
Fisketid Lilla Svartsjön från isfiskepremiären till den 30 september. Flytring tillåtet i Stora Svartsjön och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn
Minimimått röding 25 centimeter, öring 35 centimeter.
HUGGKROK FÖRBJUDET! Mäskningsförbud samt fiske med powerbaitkulor är förbjudet.

Örasjön i Finneby

Nätfiske och utterfiske förbjudet. Max 4 öringar per dag, minimimått 35 centimeter.
Öringen fredad från och med den 1 september t.o.m 15 november.

Ta inte upp mera fisk än du behöver för en normal middag. Sätt gärna tillbaka fisk. All tillämpning av catch and release skall ske med försiktighet och respekt för en levande varelse. Blöt händerna innan du tar i fisken. Hullinglöst fiske är att föredra vid catch and release.Obs Dålig väg sista 700m,endast för 4wd.

Väljeån

Allt fiske förbjudet tills vidare för att ge storöringstammen en chans.

Storsjön/Bäckesjön

Nätfiske tillåtet samt Trollingfiske . Dragrodd och liknande tillåtet.

Letssjön

Nätfiske /Trollingfiske tillåtet.. Allt utterfiske förbjudet.

Växnan

Nätfiske förbjudet. Minimimått gös 40 centimeter. Gösfiske förbjudet i juni månad.

Kräftfiske

Allt kräftfiske är förbjudet tills vidare på grund av svaga bestånd.

Fasta redskap

Fiske med fasta redskap får bara bedrivas av mantalsskrivna/fiskerättsägare i Ljusdal, med årskort. Fiske med fasta redskap får inte bedrivas vid in och utlopp av åar, bäckar, sund och älvar (200 meter). Fiskeredskapen skall vara märkta enligt fiskeriverkets regler för märkning av fiskeredskap. Fiskeredskap som ej är korrekt märkta beslagtas och lämnas till polisen samtidigt som en anmälan görs.
Som fasta redskap räknas redskap fästa och förankrade vid botten,och står ute mer än 48 timmar ,se fiskelagen Länstyrelsen.

 

Trollingfiske

För att få bedriva trollingfiske måste fiskaren lösa ett årskort samt ett trollingkort ( se fiskekortspriser )
Trollingfiske anses bedrivas när fler spön än ett spö per person användes (vanlig så kallad  dragrodd med ett spö, räknas inte som trolling).
Max 2 spön per ekipage.

Max en öring per båt.

 

Angling

Vid Angling gäller 15 don per fiskekort.Ta inte upp mer fisk än ni behöver.

Saxar

Saxar ,även kallad Gäddsaxar, är helt förbjudna inom Gävleborgs län.

Försäljning

Försäljning av fisk är inte tillåtet, fiske endast för husbehov.

 

Flytt av fisk

Förflyttning av fisk är inte tillåtet enligt lag,var väldigt nogranna var angelfisken kommer ifrån,detta på grund av kräftpesten.