Peter Hallgren är den som håller i de inventeringar vi gör när det gäller bottenfaunan i Leån. Det ska bli riktigt intressant att följa upp dessa om några år.
Biotopåtgärderna påverkar hela miljön och kommer säkert ge positiva överraskningar för både flora och fauna.

Micke H