Foto: Mikael Hansson.

Regeringen kan komma att avgöra frågan om det blir ett moderniserat kraftverk eller utrivning för friare fiskvandring vid Edeforsen i Ljusnan nära Skästra, Järvsö.

Kammarkollegiet har skrivit till regeringen sedan mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beslutat att inte avgöra elbolaget Fortums ansökan om ombyggnation av Edeforsens kraftverk genom mellandom, skriver tidningen Ljusdalsposten.
– Vi anser att en tillåtlighetsprövning av detaljer inte är nödvändig. Det är bättre med en mellandom för att få svar på huvudfrågan om det är okej att bygga eller inte, säger Nils Leine, advokatfiskal vid Kammarkollegiet, som underrättat regeringen i frågan till tidningen.
I förra veckan skrev mark- och miljödomstolen att den inte tänker avgöra Edeforsenmålet genom mellandom utan vill senast i mitten av september sätta ut målet för avgörande i dess helhet.
På miljödepartementet var det på tisdagen svårt att få besked om den fortsatta handläggningen som rör Fortums kraftverksplaner.
Målet inleddes i mark- och miljödomstolen 2012. Fortum vill ha tillstånd för att bland annat ersätta den befintliga kraftstationen från 1918-19 med en ny, öka maximal vattenavledning till kraftverket från 20 till 110 kubikmeter per sekund samt öka dammsäkerheten.
I våras ansåg i stort sett alla remissinstanser att Fortums ansökan om att bygga ett förbättrat kraftverk i Edeforsen skulle avslås eftersom åtgärderna ansågs innebära mer än en obetydlig miljöpåverkan.

 

Fakta Kammarkollegiet

Centralt ämbetsverk under finansdepartementet.
Handlägger frågor om Sveriges indelning och om statlig egendom och permutation. Svarar för fond- och förmögenhetsförvaltning, lämnar administrativ, ekonomisk och juridisk service samt bevakar statens rätt och andra allmänna intressen.

Källa: Nationalencyklopedin.