I år hade vi tur med vädret igen! Det måste vara milt om man ska ha möjlighet att sätta ut ögonpunktad öringrom. Det blev en lyckad utsättning där kornen hittade sina hålor. Totalt blev det cirka 8000 romkorn som sattes ut på nyanlagda och äldre lekbottnar.

Mikael Hansson