krokwebDel av Krokströmmen. Två lugna pooler har fått en genomkörare med mera turbulent vatten mellan.

Nu är maskinåterställningarna i Leån klar. Återstår lite finjobb med  hartijokimetoden där specialverktyg används för att fixa lekbottnar i sidofåror och liknande. Leån har varit och är extremt låg, vilket har varit fördelaktigt för maskinarbetena. Vi har fått mycket för pengarna!
Ljusdals FVOF vill passa på att tacka Peter Hallgren och Anders Englund för ett väl genomfört uppdrag.
Det ska bli mycket intressant att se åtgärderna vid normal vattenföring! Förhoppningsvis blir det mera vatten till september så att höstfisket efter harr blir intressant. Annars blir det till att fila krokarna till nästa säsong :-)

Mikael Hansson