Elprovfisket av två viktiga lokaler som ingår i de strömmar som biotopvårdades i Väljeån 2015 har exploderat med flerdubblade tätheter av öringungar. I en av lokalerna där det före åtgärd mest fångades simpa fångades nu 132 stycken öringar!!!  Även i de två lokaler som finns i strömmarna som biotopvårdades förra året-2016 var det positiva resultat även om den stora ökningen förväntas komma först nästa år. Ang. andra fiskarter så tyder mycket på att även harrbeståndet har ökat men att gädda och lake har minskat i numerär.
/ Peter

En rapport från Peter Hallgren, Fiskevårdstjänst, han är den som är seriös kontrollant av Väljeån, anlitad av Ljusdal Energi och Ljusdals FVOF, en viktig entreprenör i bland annat projektet Leån.
Ljusdals FVOF samarbetar bara med beprövad kunskap när det gäller fiskevård.

Micke H