På grund av tillfällig brist på sättfisk kommer vårens utsättning ske först i mitten av juni
i Svartsjöområdet. Klacktjärn kan komma att få sin fisk tidigare.