Ljusdals FVO har sitt Årsmöte den 24 april kl. 18.00
Plats: Slottegymnasiet, lilla aulan.
Välkomna 🐟