Från idag 8/5 upplåter vi fiske i våra put-and-takevatten igen.
OBS! Råtjärn i Hennan är borttaget som put-and-take och där fiskar
du på ditt vanliga dagkort eller årsfiskekort från nu.