Arkiv

Arkiv för ‘Okategoriserade’ Kategori

Fiskare

När ni skall lösa fiskekort , så tänk på att det är dålig mottagning på mobilnätet uppe vi Svartsjöarna. Så lös fiskekortet före ankomst dit.

Via Ifiske eller Swish. Måste kunna uppvisas för fisketillsynspersonal.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

Categories: Okategoriserade Taggar:

Fiskekort

Enligt Fiskelagen 1993:787 så krävs ett fiskekort för att bedriva fiske.

Fiske utan lov är straffbart och innebär att vederbörande får sin fiskeutrustning beslagtagen samt att en polisanmälan göres på plats och därefter väntar åtal mot brott mot fiskelagen vilket kan medföra höga böter. Riskerar även att fiskeutrustning bli kan bli förverkad.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas . Skall medföras och på anmodan uppvisas för Polis, Fisketillsynsman eller tjänsteman vid kustbevakningen.

 Kontroller av att fiskekort är löst sker kontinuerligt inom  fiskevårdsområdets vatten.

Categories: Okategoriserade Taggar:

Ljusdals Fiskevårdsområde

 

 

Categories: Okategoriserade Taggar:

Fiskerättsägare

Vi påminner att det finns  fiskerättsägarebevis att lösa.

200 kr / år gäller Maka/ Make samt sambo och barn.

Gäller i samtliga vatten inom Ljusdals fiskevårdsområde utom Stora och Lilla Svartsjön samt Sarvtjärn och Leån. Endast dagkort kan lösas på dessa vatten.

Fiskerättsägarebevis kan lösas hos Jörgen Von Wachenfeldt mot uppvisande av att man har fiskerätt som ingår i fastigheten.

mvh

Styrelsen

Categories: Okategoriserade Taggar:

Öringsförbud

Från och med den 1/9 – till och med den 15/11 råder generellt förbud mot att fiska  öring.

Gäller i de större sjöarna samt strömmande vattendragen.

Undantag för stora och lilla Svartsjön samt Sarvtjärn.

För information kontakta Olle Läth 072 2338460.

Categories: Okategoriserade Taggar: