Örasjön

Örasjön i Finneby, är ett av våra finaste fiskevatten.
I sjön simmar helt vilda, självreproducerande öringar – en tillgång som är ganska ovanlig i Hälsingland idag.
Du har också möjlighet att hyra båt vid sjön.

Ett av Ljusdals fiskevårdsområdes allra finaste öringvatten ligger cirka fyra mil från Ljusdal, vid den västra, yttersta fliken på fiskevårdsområdet.
Närmsta by är Finneby. I sjön har det alltid funnits öring. Tidigare förvaltade ett skogsbolag sjön och gjorde några enstaka inplanteringar av yngel.
Öringen är det närmaste av ursprungstyp som vi har i Ljusdal. I Örasjön finns också ett talrikt, småvuxet abborrbestånd. Öringen håller en fin
medelstorlek (omkring 2-4 hekto) men med chans till fina bitar på upp till 1,5- 2 kilo, som störst.

Regler

Du hittar alla regler när du köper ditt kort på i-Fiske.se

Vi tillämpar fångstfönster. Du får behålla max. 3 öringar/dag mellan 40-60 cm. Fisk under och över dessa mått ska ovillkorligen släppas tillbaka.
Öringen är fredad från och med den 1 september t.o.m 31 december.
Ta inte upp mera fisk än du behöver för en normal middag.
Sätt gärna tillbaka fisk.
All tillämpning av catch and release skall ske med försiktighet och respekt för en levande varelse.
Blöt händerna innan du tar i fisken.
Hullinglöst fiske är att föredra vid catch and release.

Flugfiske, spinn och mete

Flugfisket i Örasjön är av toppklass. Öringen är otroligt huggvillig och uppehåller sig ofta nära strändernas vassområden.
Under den tid som rocken kläcker är chanserna till bra fiske allra störst. Rockentiden brukar komma igång kring midsommar.
Juli och augusti är bra då många nattsländearter kläcker.

Det som är extra roligt med Örasjön är att både spinnfiskaren, och den som metar med kula och mask, har ett intressant fiske.
Öringen hugger begärligt på både spinnare, vobbler och mask.

Hyrbåt

Då det är näst intill omöjligt att fiska från land, har fiskevårdsområdet en båt för uthyrning vid sjön. Läs mer»

Länktips

Läs om Catch & Release»
Karta med GPS-koordinater på Eniro»

Fakta om Örasjön i Finneby

Örasjön är 74 hektar stor (att jämföra med Kyrksjön i Ljusdal som är 63 hektar).
Sjön avvattnar Ljusnans vattensystem.
Örasjön är belägen cirka 40 kilometer nordväst om Ljusdals centrum.