Styrelsen

Ordförande/fisketillsyn
Jorma Vesterinen
Föreningstelefon 070-240 38 49

Vice ordförande
Hans Olsson

Kassör
Lars Åkerlind

Sekreterare
Micke Färlin

Styrelseledamot
Bror Nord

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker

Styrelseledamot
Olle Läth

Suppleant
Jenny Hellberg

Suppleant
Kristian Svensson

Suppleant
Mattias Furuskog

Suppleant
Lars Forslöf

Suppleant
Per Elverstig

Ungdomssektion
Felix Tönners
Hugo Tönners

Adjungerad för Svartsjöstugan
Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)