Styrelsen

Ordförande/fisketillsyn
Hans Olsson
Föreningstelefon 070-340 18 88

Vice ordförande
Olle Läth

Kassör
Lars Åkerlind

Sekreterare
Micke Färlin

Styrelseledamot
Bror Nord

Styrelseledamot
Håkan Bennmarker

Styrelseledamot
Jorma Vesterinen

Suppleant
Jenny Schröder

Suppleant
Kristian Svensson

Suppleant
Mattias Furuskog

Suppleant
Lars Forslöf

Suppleant
Jörgen Furuskog

Adjungerad för Svartsjöstugan
Bror Nord
Telefon: 070-318 22 49 ( nummer till uthyrning)