Jörgen Wikström i Tallåsen hade några intressanta dagar på Växnan i juni.
Tre gösar på lika många dagar, alla i vikter mellan 4-5 kilo. Otroligt granna fiskar som högg på vobbler.