Projekt Leån

Hälsinglands sista fria strömmar med potential för riktigt grov öring och harr är belägen cirka två mil norr om Ljusdal.
Leån börjar sitt flöde i Storsjön/Bäckesjön och ändrar karaktär ­många gånger för att slutligen rinna ut i Letssjön.
Leån är cirka en mil lång med både strömmar och sel.

Leån är unik på grund av att den rinner outbyggd mellan ­Bäckesjön/Storsjön och Letssjön. I vattensystemet finns en stam av
storvuxen insjööring som har sina lekområden i Leån. Storöringen är en art som ­Ljusdals FVOF nu gett en möjlighet att överleva,
genom bland annat biotopförbättringar i Leån som främjar naturlig föryngring i större ­utsträckning än idag.

Under 1990-talet gjordes biotopåtgärder i vattendraget, vilka gjordes under ett mycket bristfälligt förarbete med den tidens idéer
om vattenvård/biotopvård, varför det fanns ­mycket kvar att göra för att få lekområden att fungera tillfredsställande.

Ljusdals FVOF började arbetet med fisk- och vattenvårdaren Bosse ­Öhman i Örnsköldsvik, som gjorde en grundlig ­projektering av
vad som krävdes för att ån ska fungera optimalt för den vilda öringen och harren.
Bosse Öhman har sammanställt vad som ska göras.
Projektet fortlöpte sen vidare genom ett samarbete med Peter Hallgren och delades upp i etapper under en  5 års period.
Hela Leån var återställd till ursprungsskick 2017.

Ladda hem Bosse Öhmans projektering av biotopåterställning här» (PDF)

Ladda hem delrapport projekt Leån 2012, Kvarnströmmen» (PDF)

Läs delrapport 2, 2013 och ladda hem rapporter»

Se film om utsättning av öringrom i Leån februari 2014»

Redovisning av åtgärder 2014»

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2012

 • Svenska Media Docu AB, Ljusdal (Mediamaterial)
 • Magasinet Fiske-feber (Marknadsföring)
 • JSK Import 1.000 kronor
 • Länsstyrelsen, Gävleborg 20.000 kronor (statliga fiskevårdsanslaget)
 • Länsstyrelsen, Gävleborg 40.000 kronor (hotade arter)
 • Hennans regleringsfond 8.000 kronor
 • Sportfiskarnas fiskevårdsfond 50.000 kronor
 • MF Precision 3.000 kronor
 • Olof Eriksson Gåvomedelsfond 60.000 kronor (år 1, 20.000 kronor, år 2, 20.000 kronor, år 3, 20.000 kronor).
 • Wewab, 8.400 kronor
 • Wallbergs åkeri 7.500 kronor (lekgrus)

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2013:

 • Thomas Falk 1.000 kronor
 • Olof Erikssons Gåvomedelsfond 20.000 kronor
 • ABU Garcias fiske & vattenvårdsförening 50.000 kronor
 • Naturskyddsföreningen/Miljöfonden 803.750 kronor (349.599 kronor, kvartsående medel för 2014)
 • Sportfiskarnas fiskevårdsfond 45.000 kronor
 • Länsstyrelsen, Gävleborg 50.000 kronor (ÅGP hotade arter)
 • Hennans regleringsfond 26.993 kronor

Vi har stöttat Ljusdals FVOFs arbete med Leån 2014:

 • Olof Erikssons Gåvomedelsfond 20.000 kronor
 • Naturskyddsföreningen/Miljöfonden  349.599 kronor

Kontakta oss för ytterligare information.