Fiska i Ljusnan

Det är mycket som har hänt i älven sen början av år 2000, då inledningen på ett omfattande fiskevårdsarbete sattes igång. Lyckade biotopåtgärder tillsammans med nya regler, börjar nu visa resultat.

Ljusdals fiskevårdsområdes del av Mellanljusnan, omfattar cirka 17 kilometer av den totalt 50 kilometer långa älvsträckningen. Morvallströmmen med sina 1,8 kilometer, är den första strömmen på sträckan, följt av den 4,7 kilometer långa Malmyrströmmen. Det sista strömpartiet, är den korta och strida Edängeforsen, cirka 300 meter lång. Vårt fiskevårdsarbete med biotopförbättringar och begränsningar i antalet fångade fiskar, samt ökade minimimått, ger sakta men säkert ett bättre fiske.

Regler

  • Du hittar alla gällande regler för fiske i vår del av Ljusnan, när du köper ditt fiskekort på i-Fiske.se

OBSERVERA! Att i Ljusnan mellan Morvall-Forsnäset och Edängeforsen är fiske med agnad krok förbjudet. Mask, maggot och alla levande/döda larver/betesfisk är förbjudet. 

Flugfiske och vadning

Flugfiskaren hittar det bästa harrfisket vid Morvall- och Malmyrströmmen. Här är harren också störst.
Öringfisket blir bättre och bättre för varje år och idag finns även chans till storöringar på flera kilo.
Bästa sträckan för öring är övre delen av Malmyrströmmen. Älven är av storstenig karaktär, djup och svårvadad.
En vadarstav är ett självklart inslag i utrustningen för säker vadning. Älven ändrar sig också i älvbotten från år till år,
något som fiskaren med vadarbyxor bör ha i åtanke.

Bästa fisketid och vattenstånd

Kring midsommartid börjar åsandsländorna och nattsländorna kläckas i stort antal.
Nattfisket i juli och höstfisket i september är också bra perioder för harren.
Öringfisket är bäst på våren vid fallande vattenstånd.

Information om vattenstånd (Laforsen är referens)

Vattenregleringsföretagen>>
Hög nivå (svårt att vada): Över 140 M3/sek
Mellan: 100-140 M3/sek (bra fiskevatten)
Låg: 60-100 M3/sek

Länktips

Läs om Catch & Release»
Karta med GPS-koordinater på Eniro»

Fiskekort

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. Här köper du fiskekort»

Fakta om älven Ljusnan

Ljusnan är 443 kilometer lång från fjäll till kust. Avrinningsområdet är 19 828 km2. Den rinner upp i nordvästra Härjedalen,
flyter genom Härjedalen och Hälsingland till Bottenhavet. Den är kraftigt utbyggd med 18 vattenkraftverk och var tidigare en viktig flottningsled.
Mellanljusnan (mellan Färila och Järvsö) är cirka 50 kilometer lång. Då laxen kunde vandra i Ljusnan, tog den sig ända upp till Laforsen.

Ljusnan är Sveriges nionde längsta älv.