Fiskekort

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. De som inte löser fiskekort bidrar istället till ett sämre fiske – något som säkert ej önskas, ens av en tjuvfiskare. Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Ljusdals fiskevårdsområdes  fiskevatten. Det gäller dock att ha rätt fiskekort för det fiske man bedriver.

Årskortet gäller i ett år från och med det löses. Fisket i Kyrksjön (i Ljusdals centrum) är fritt.

Köp fiskekort online

iFiske

Läs mera om hur IFiske  fungerar Klicka här»

Köp fiskekort affär/återförsäljare

Ljusdal:
Ljusdals camping  telefon: 0651-129 58.
OK/Q8, telefon: 0651-126 03.
Sportringen, Ljusdal, telefon: 0651-140 16.

Peter Gåhlin, Hennan: 070 544 51 50

Håkan Persson, Hennan: 070 475 43 95

Ola Bengtsson, Bäckan: 070 854 67 89

Ängebo Handlarn: 0653-30100 (Svartsjöområdet)

Delsbo jakt och vapen: 0653 10425 (Svartsjöområdet)

Priser på kort 2022 i Ljusdals FVO-vatten:

 • 1 dygn 70:-  (Gäller ej vid våra P&T vatten och Leån)
 • Årskort 350:- (Gäller ej vid våra P&T vatten och Leån)
 • Familjekort 400:-  ( Gäller maka/ make / sambo samt barn under 18 år. Ej P&T vatten och Leån)
 • Nätkort 200:-/ år (gäller fr o m 1 oktober 2021) Endast för mantalskrivna inom området
  och fiskerättsägare. Endast årskort berättigar till köp av nätkort.
 • Ungdomskortet är gratis och gäller från 15 år och till och med att man fyller 18 år. Löses endast på i-Fiske.
 • Vid fiske på egen hand under 15 år ska föräldrars fiskekort medföras och uppvisas vid kontroll.
 • Fiskerättsägarebevis samt fiskekort finns att hämta och lösas hos Lars Åkerlind mot uppvisande av att fiskerätt ingår i fastigheten. Skall medföras vid röstning.
 • Fiskekort för fiskerättsägare 200:- / år. Skall medföras vid fiske. (Gäller ej vid våra P&T vatten och Leån)
 • Trollingkort 150:-/dygn, giltigt dygnskort krävs i grunden.
 • Trolllingkort ÅRSKORT 200:-, Får endast lösas om man innehar årskort.
 • Fiskekort löses via iFiske eller via manuellt på OK/Q8 Ljusdal, Sportringen, Handlar´n Ängebo, Delsbo Vapen eller hos några av våra övriga försäljare.Fiske i Leån
  Dagkort: 200:- (Kan bara köpas via Ifiske , kvoterad till 10 fiskare /dag).

Put- & Takeregler
Svartsjöområdet samt Klacktjärn & Råtjärn (Hennan)

 • Max 3 fiskar per fiskekort (160:-). Du får lösa 2 kort/dag. Du får fiska på stora- och lilla svartsjön på samma kort.
 • Fisketid Stora Svartsjön 26/12-30/9.
 • Fisketid Lilla Svartsjön, Klacktjärn & Råtjärn från isfiskepremiären till den 30 september.
 • Flytring tillåtet vid köp av flytringskort
 • HUGGKROK FÖRBJUDET!
 • Mäskningsförbud
 • Fiske från land eller is får ske med ett redskap per fiskare.
 • Du får fiska med sportfiskeredskap. Dvs. flugspö, metspö, kastspö eller pimpelspö
 • Förbud att använda rom som bete (pga smittorisk)
 • Jaw-jacker är ej tillåtet.
 • Fiske med powerbaitkulor är förbjudet.
 • Sarvtjärn kommer från 2023 vara endast ett sommarvatten. Fisketid 15/5-30/9.
  Fiske är endast tillåtet med FLUGSPÖ. Flytring ej tillåten.

Put- & Takeregler
Sarvtjärn

 • Endast fiske med FLUGFISKESPÖ.

 • Fisketid Sarvtjärn, öppnar 20/5 2023, stänger 30/10 2023.
 • Max 3 fiskar per fiskekort. Du får lösa 2 kort/dag.
 • Flytring ej tillåtet.
 • HUGGKROK FÖRBJUDET!

KONTROLLAVGIFT

Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande. Fisketillsynspersonal utfärdar kontrollavgift direkt på plats och skall vara betald inom 10 dagar. Obetald avgift överlämnas till inkasso.

Nivå 1: 500 kr Brott mot Ljusdals FVO:s regler.

Ex.
Antal fler spön/ redskap än tillåtet.
Fler fiskar än tillåtet , minimått.
Fiske med annat än flugfiskespö  där andra redskap är förbjuden.
Överträdelse av mäskningsförbud.
Nedskräpning

Nivå 2: 1500 kr

Överträdelse mot båtförbud
Nätläggning inom 200 m gräns vid in- och utlopp
Nätläggning i samtliga vatten som fvo planterar ut ädelfisk i.
Nätläggning i vatten där nätförbud råder.
Omärkta nät
Brott mot regler där ekofiske gäller ( Leån )