Fiskekort

Det är viktigt att alla löser fiskekort – det är den avgiften som gör att vi kan fortsätta att utveckla fisket till det bättre. De som inte löser fiskekort bidrar istället till ett sämre fiske – något som säkert ej önskas, ens av en tjuvfiskare. Olovligt fiske stävjar vi med regelbundna kontroller. Fiskekort berättigar till fiske inom Ljusdals fiskevårdsområdes  fiskevatten. Det gäller dock att ha rätt fiskekort för det fiske man bedriver.

Årskortet gäller i ett år från och med det löses.

Köp ditt fiskekort online på i-Fiske.se

iFiske

För att komma till i-Fiske Klicka här»

Vill du köpa traditionellt pappersfiskekort så besök följande affärer/återförsäljare

Ljusdal:
Ljusdals camping  telefon: 0651-129 58.
OK/Q8, telefon: 0651-126 03.
Sportringen, Ljusdal, telefon: 0651-140 16.

Ängebo Handlarn: 0653-30100 (Svartsjöområdet)

Delsbo Jakt och Vapen: 0653 10425 (Svartsjöområdet)

 

 

KONTROLLAVGIFT

Vi tar ut en kontrollavgift vid felaktigt fiske eller felaktigt handhavande. Fisketillsynspersonal utfärdar kontrollavgift direkt på plats och skall vara betald inom 10 dagar. Obetald avgift överlämnas till inkasso.

Nivå 1: 500 kr Brott mot Ljusdals FVO:s regler.

Ex.
Antal fler spön/ redskap än tillåtet.
Fler fiskar än tillåtet , minimått.
Fiske med annat än flugfiskespö  där andra redskap är förbjuden.
Överträdelse av mäskningsförbud.
Nedskräpning

Nivå 2: 1500 kr

Överträdelse mot båtförbud
Nätläggning inom 200 m gräns vid in- och utlopp
Nätläggning i samtliga vatten som fvo planterar ut ädelfisk i.
Nätläggning i vatten där nätförbud råder.
Omärkta nät
Brott mot regler där ekofiske gäller ( Leån )