Kenneth Olsson sätter ut en av många hinkar med smågösar.

Årets sista utsättning av fisk var den med gös från Svensk Gös AB (Eskilstunabaserad gösodling med flera anläggningar runt om i södra Sverige). 8000 pigga gösar sattes ut på två olika platser i Växnan. Satsningen är en del i ett projekt som kommer att löpa under en sexårsperiod, med utsättningar vartannat år. Denna första utsättning i projektet blev möjlig med bidrag från Grovfiskesällskapets sista sponsring.

Utsättningen blev lyckad med endast hundratalet döda (transportskador). De flesta gösungarna gömde sig snabbt i vass och andra skyddande skrymslen.

Fiskefolket får ge sig till tåls några år. Gösen kommer att vara i fångststorlek om ungefär 4-6 år.

Mikael Hansson, Ljusdals FVOF.