Ljusdals FVOF har under många år jobbat för att göra de nödvändiga biotopåterställningarna i Leån, cirka två mil norr om Ljusdal i Hälsingland, mellan Bäckesjön och Letssjön i Ljusnans vattensystem. Det fysiska arbetet startade sommaren 2012 efter ett intensivt arbete av styrelsen när det gäller att hitta finansiärer av  projektet.

Leån är unik i Hälsingland på grund av att den rinner outbyggd mellan två stora sjöar. Ån är dock svårt sargad av flottrensningen och det finns en hel del att göra för att rätta till konsekvenserna av den.

I vattensystemet växer fisken fort på grund av gynnsamma förutsättningar med bland annat ett rikt insektsliv i strömmarna. Storöringen är en fisk som är hårt drabbad av vattenkraften och i Leån hoppas Ljusdals FVOF skapa förutsättningar för artens överlevnad. I och med kraftverkets tillkomst i Bäckan, förminskades vattenföringen i Väljeån, Hennan, vilket i sin tur försämrar möjligheterna för öringen. Ljusdals FVOF menar att det finns goda möjligheter att prägla storöringen för lek i Leån.

Åtgärderna kommer att handla om att skapa nya uppväxtområden för yngel av både öring och harr. Att skapa nya lekområden för öringen och att eliminera den kylande effekt som en del stenar har i vattnet. Inventeringar av både insekter och flora kommer också att utföras för att se HELA effekten av biotopåterställningarna. Bosse Öhman från Örnsköldsvik är fiskevårdskonsulten som samordnar och leder det praktiska arbetet.

Det är därför glädjande att Naturskyddsföreningen genom Miljöfonden som finansieras genom försäljning av el märkt Bra Miljöval, fattat tycke för projektet och satsar över 800 000 kronor för att Ljusdals FVOF ska ha möjlighet att åtgärda alla de sträckor som är projekterade – redan i år 2013. Arbetena kommer dra igång när Leåns vattennivåer stabiliserats/ normaliserats. Blir det orimligt höga nivåer av vatten har Ljusdals FVOF möjlighet att skjuta på åtgärderna till 2014.

Alla som jobbar med fiskevård och miljöförbättrande åtgärder kan söka pengar från Miljöfonden. Fonden syftar till att minska vattenkraftens skadeverkningar och utgör en viktig del i Naturskyddsföreningens Bra Miljövals märkning för el.

Andra som valt att stötta denna andra omgång av projektet är ABU-Garcia (Göte Borgströms fiskevårdsfond) som bidrar 50 000 kronor, Sportfiskarna 45 000 kronor, Ängra fiskecamp 2 000 kronor, Länsstyrelsen Gävleborg 50 000 (ÅGP) och den lokala fonden Olle Erikssons Gåvomedelsfond som bidrar med 20 000 kronor.
Det är en glädjens dag för alla oss som vill jobba framåt med god fiskevård!

Läs mera om projektet här

Ladda hem pressbilder fria att använda här

Ljusdals FVOF, styrelsen