20130815-211617.jpg
Vi har nu avslutat biotoparbetet i en sidofåra där grävskopan inte kom åt. Med lite svett och ett schysst järnspett ordnade vi några bra lekplatser. Här ser ni Mikael och Mattias i nedre delen av fåran.