Jag hittade en gammal film i en av mina dammiga mappar i datorn. Fiskutsättning i Stora Svartsjön hösten 2008. På den här tiden var det Göran Eriksson i Stråsjö som levererade fisken. Idag så är det Tallåsens laxodling som har det uppdraget. Det kan nämnas att det var en hel del svängar innan vi var klar med att sätta ut all fisken. Tanken var i minsta laget.

Mikael Hansson