4b
Så ser det ut i våra vattendrag – egentligen!

 
Det är väldigt torrt i markerna för tillfället. I stort sett alla vattendrag har en väldigt låg nivå.
I Ljusnan är det en annan femma, där är det vårflod som vanligt när turistsäsongen kommit. Detta fenomen fick sin gryning när Fortum köpte kraftverken i Ljusnan. Som det ser ut idag så är det en strategi för att förstöra fisketurismen i Mellanljusnan. Mellanljusnan tenderar allt mer att ha ett högt flöde när alla andra tillrinningsområden, både söderut och norrut, har lågflöden. Det är ganska uppenbart vad som pågår, och vad som pågått under flera år; Fortums strategi är att med deras möjligheter, ta kål på fisketurismen.

Mikael Hansson