Nu är vi igång efter semestrarna och det ser mycket gynnsamt ut för att biotopåtgärda på grund av det låga vattnet. Peter Hallgren och Anders Englund slutför Danskströmmen inom kort och kommer sedan att koncentrera sig på Krokströmmen. Det börjar bli riktigt glädjande med elfiskeresultaten som vi fått, vi har en markant ökning av självreproduktionen, både på öring och harr.

 
dansken1Peter Hallgren och grävmaskinisten Anders Englund i färd med att åtgärda nedre delen av Danskströmmen.

dansken2Finfina uppväxtområden på andra sidan.

dansken3Fin fiint!

 

Mikael Hansson