image

Vill bara påminna om att allt fiske efter öring är förbjudet efter den sista augusti i strömmande vatten. Det är extremt viktigt att ni som fiskar respekterar det. I synnerhet i år med den rekordlåga vattenföringen. Jag är heligt trött på att stöta på fiskare som ignorerar detta.
Mikael Hansson