edeforsen
Miljööverdomstolen fattade, i likhet med miljödomstolen, beslut om att Edeforsen ej får byggas ut så som Fortum önskat. Sannolikt väljer inte Fortum att försöka pröva saken i Högsta domstolen. Nu gäller det att ladda om och kräva en fullskalig biotopåterställning!

Läs mer på Hela Hälsingland>>

Micke H