Arbetet går vidare. Peter Hallgren och Anders Englund trivs med uppgiften att tillskapa fler uppväxtområden och lekområden för öringen. Intressant är hur hård bottnarna är, något som gör att det är viktigt att luckra upp dem och få ett mera löst habitat. Hårdheten är ett arv från forna flottrensningar där både maskiner och timmer packade bottnarna. Än så länge har bara en sinkadus uppstått – det var när vi grävde upp den kommunala avloppsledningen och vattenledningen. Där anlade vi en leknacke som fick namnet ”Kådisnacken” eftersom den är belägen alldeles nedanför kondomfabriken i Hennan :-)

 

Micke H