DSC_0619
En av de små strömmarna, djupt nere i en skuggad nipa, var en av de sista åtgärderna för i år. Fina uppväxtområden skapades och en bonus var den gamla torrlagda sidofåran som fick nytt liv med vatten….

Väljeån kommer bli en fin plats för Storsjöns storöringar att reproducera sig i efter våra ansträngningar med biotopen. Nu slår vi igen butiken och låter öringen simma fritt för att föra sina gener vidare i år. Arbetena beräknas komma igång 2016 vid rätt vattenstånd. Så långt är vi mycket nöjda med resultatet. Peter Hallgren och Anders Englund har gjort ett mycket bra jobb. Mikael Sjölund fick rycka in med grävare på slutet då Anders blev lite vingklippt :-) Vill passa på att tacka Ljusdals Energi AB för ett samarbete som varit både intressant och med löfte om stordåd i framtiden.

DSC_0620
Den gamla sidofåran var tidigare helt torrlagd.  Nu ökar chanserna för öringynglen att växa på sig.


DSC_0621
En tidigare torrlagd sidofåra har fått liv.

 

Micke H