Under islossning och en tid efter är våra put-and-takevatten stängda. Även inplanterad fisk behöver ha lite lugn och ro ibland. Vi öppnar åter för fiske den 13 maj.