På årsmötet igår valdes ny styrelse för kommande verksamhetsår.
Under fliken Information/Styrelsen hittar ni de nya förtroendevalda.
Nytt i år är att vi tillsatt en ungdomssektion för att locka den yngre
generationen att engagera sig. Det är brödratrion Felix och Hugo
Tönners som kommer att driva den.

Så fort årsmötesprotokollet är justerat och påskrivet kommer ni finna
det under fliken Information/dokument tillsammans med årets
verksamhetsberättelse.

/Micke Färlin