Peter Hallgren är i full färd med att återställa Sillerboåns utlopp i Växnan. Så här ser ett
riktigt, naturligt, utlopp ut i en sjö! Det här kommer att ge stora effekter i form av ökat
insektsliv, mer fisk och en tryggare vandring för fisk som går upp och  ner i ån.