Vindkraft är ett kontroversiellt inslag i vår natur, men det kan ge positiva effekter till
vår glesbygd. Hennans intresseförening är en nystartad sammanslutning som har en
dialog med vindkraftbolaget OX2, gällande de vindkraftsparker som planeras.
Det är en stor mängd pengar som OX2 utlovar att ska gå till bygden och bygdeutveckling.
En betydande del är under planering för att stärka fisket i Hennansjön och dess närområde.

Om vindkraftparkerna får tillstånd att uppföras så gynnar detta både  Ljusdals FVO samt Ramsjö FVO.

Klicka på länken för att läsa mer om projektekt Hennansjonprojektet_version1_sept22