• Biotopåtgärderna i Väljeån är i full gång. Syftet är att rädda den storväxta öring som finns i området. Projektet är ett samarbete mellan Ljusdal Energi och Ljusdals FVOF. Biotopåterställningen är något som vi fått bidrag från Naturskyddsföreningens fond Bra el miljöval, vilket Ljusdal Energi AB kommer att leva upp till […]

  Läs mer
 • Nu har vi startat upp jobbet med Väljeån. Ån ska anpassas efter minimitappningen. Vi håller tummarna för bra väder framöver. Micke H

  Läs mer
 • Nu börjar det hända saker i våra öringförande vattendrag. En spännande tid för den som tycker om att smyga och titta. Filmen är från ett av våra nyrestaurerade vattendrag i Ljusdal. Mikael Hansson

  Läs mer
 • Andrew från London hjälper till med det dryga arbetet att anlägga lekbottnar i Krokströmmen. Riktigt roligt tyckte han och lovade att komma tillbaka om fyra år för att skörda frukterna :-)

  Läs mer
 • Del av Krokströmmen. Två lugna pooler har fått en genomkörare med mera turbulent vatten mellan. Nu är maskinåterställningarna i Leån klar. Återstår lite finjobb med  hartijoki–metoden där specialverktyg används för att fixa lekbottnar i sidofåror och liknande. Leån har varit och är extremt låg, vilket har varit fördelaktigt för maskinarbetena. Vi har fått […]

  Läs mer
 • Nu är vi igång efter semestrarna och det ser mycket gynnsamt ut för att biotopåtgärda på grund av det låga vattnet. Peter Hallgren och Anders Englund slutför Danskströmmen inom kort och kommer sedan att koncentrera sig på Krokströmmen. Det börjar bli riktigt glädjande med elfiskeresultaten som vi fått, vi har […]

  Läs mer
 • Roger Pekkala med en av de större kamraterna. I de sel som bryter av strömmarna i Leån, finns det en hel del gädda. Ljusdals FVOF känner av förekomsten genom att fiska med sportfiskemetoder. Resultatet hittills visar en enorm förekomst av gädda, mest mindre, men det simmar säkert en del större krabater […]

  Läs mer
 • I år hade vi tur med vädret igen! Det måste vara milt om man ska ha möjlighet att sätta ut ögonpunktad öringrom. Det blev en lyckad utsättning där kornen hittade sina hålor. Totalt blev det cirka 8000 romkorn som sattes ut på nyanlagda och äldre lekbottnar. Mikael Hansson

  Läs mer
 • Det är svårt att vara fisk när älvens botten täcks av is. Vinterbild från älven Orkla i Norge. Foto Knut Alfredsen. Vintern kan vara en påfrestande årstid för växter och djur i reglerade åar och älvar. Älvar som är utbyggda för vattenkraft kan vara särskilt svåra för fisk att leva […]

  Läs mer
 •   Ladda hem rapport över  inventering av bottenfauna>> Ladda hem rapport över inventering av flora>>    

  Läs mer